Archiwum dla Kwiecień, 2018

piątek 27/04/2018

Prace nad projektem wykonawczym oraz STWiORB

Trwają prace nad projektem wykonawczym branży drogowej i mostowej oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Czytaj więcej
piątek 20/04/2018

Postęp prac nad projektem

Na dzień 20.04.2018 r. trwa kontynuacja prac projektowych dla drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia.

Czytaj więcej
piątek 13/04/2018

Zaawansowanie prac nad projektem

Zaawansowanie prac nad projektem architektoniczno-budowlanym wynosi 95%.

Czytaj więcej
piątek 06/04/2018

Trwają prace nad projektem

Na dzień 06.04.2018 r. trwają prace nad projektem architektoniczno-budowlanym dla drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia.

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/