Archiwum dla Maj, 2018

piątek 25/05/2018

Trwają prace nad projektem wykonawczym

Trwają pracę nad projektem wykonawczym branży mostowej oraz elektrycznej.

Czytaj więcej
piątek 18/05/2018

Prace nad projektem wykonawczym

Na dzień 18.05.2018 r. trwają prace nad projektem wykonawczym branży drogowej oraz mostowej.

Czytaj więcej
piątek 11/05/2018

Trwają prace nad projektem wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Na dzień 11.05.2018 r. trwają prace nad projektem wykonawczym branży drogowej i mostowej oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/