Archiwum dla Grudzień, 2019

wtorek 31/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu Na obiekcie WE/PZ – 1: […]

Czytaj więcej
wtorek 24/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku PA1, PA3: Wykonanie podbudowy z KŁSM Na odcinku WA1, WA  – 4, DD1a, DD1b, DD10a: Wykonanie warstwy wiążącej Na […]

Czytaj więcej
wtorek 17/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku WA – 1, WA – 3, WA – 4, DD1a, DD1b, DD10a, PA1, PA3: Roboty przygotowawcze do układania podbudowy […]

Czytaj więcej
wtorek 10/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 203 +430 – 203 + 700: Roboty przygotowawcze do układania podbudowy bitumicznej Na odcinku PA2, PA4: Wykonanie podbudowy […]

Czytaj więcej
wtorek 03/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Roboty przygotowawcze do układania ścieku krawędziowego, Przygotowania pasa awaryjnego do […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/