Archiwum dla Marzec, 2021

poniedziałek 22/03/2021

Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania trwa okres przeglądów i rozliczenia Kontraktu. Wykonawca z tytułu udzielonej Gwarancji Jakości sukcesywnie wykonuje naprawy usterek i wad stwierdzonych podczas przeglądów.

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/