S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

poniedziałek 22/03/2021

Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania trwa okres przeglądów i rozliczenia Kontraktu. Wykonawca z tytułu udzielonej Gwarancji Jakości sukcesywnie wykonuje naprawy usterek i wad stwierdzonych podczas przeglądów.

Czytaj więcej
wtorek 25/08/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: cała budowa: prace zaległe i poprawkowe

Czytaj więcej
wtorek 18/08/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu Na odcinku DA1, DA2, DD1A, DD1B, […]

Czytaj więcej
wtorek 11/08/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu Na odcinku DA1, DA2, DD1A, DD1B, […]

Czytaj więcej
wtorek 04/08/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu Na odcinku DA1, DA2, DD1A, DD1B, […]

Czytaj więcej
wtorek 28/07/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, poprawki pokontrolne WINB Na odcinku DA1, […]

Czytaj więcej
wtorek 21/07/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Uzupełnienie spoin ścieków prefabrykowanych, poprawki pokontrolne […]

Czytaj więcej
wtorek 14/07/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Uzupełnienie spoin ścieków prefabrykowanych Na odcinku […]

Czytaj więcej
poniedziałek 13/07/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Montaż wylotów drenaży do studzienek, Pobocza […]

Czytaj więcej
wtorek 30/06/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Montaż wylotów drenaży do studzienek, Pobocza […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/