S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 30/10/2018

Prace zrealizowane na budowie

Trwają prace przygotowawcze: odhumusowanie, rozbiórka umocnień, wykonanie nasypów oraz bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna.

Czytaj więcej
wtorek 23/10/2018

Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze

Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze. Pierwsze prace jakie podjął Wykonawca to odhumusowanie oraz rozbiórka umocnień. Celem jest doprowadzenie obwodnicy Szczuczyna do standardu drogi ekspresowej S61. Zadanie obejmuje wykonanie […]

Czytaj więcej
wtorek 16/10/2018

Przekazanie Placu Budowy

W dniu 15.10.2018 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy w celu realizacji robót budowlanych w ramach projektu: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica […]

Czytaj więcej
czwartek 11/10/2018

Decyzja ZRID NR 11/2018

W dniu 10.10.2018 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi […]

Czytaj więcej
piątek 05/10/2018

Finalizacja prac związanych z etapem projektowania.

Na dzień 05.10.2018 r.  trwa finalizacja prac związanych z etapem projektowania.

Czytaj więcej
piątek 21/09/2018

Wykonawca złożył rewizję opracowań

Wykonawca złożył rewizję opracowań po uwzględnieniu przeprowadzonej oceny przez Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).

Czytaj więcej
piątek 14/09/2018

Procedura związana z oceną dokumentów

Trwa procedura związana z oceną dokumentów w zakresie projektów wykonawczych przez Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).

Czytaj więcej
piątek 07/09/2018

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dnia 05.09.2018 r. w GDDKiA Oddział w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Na posiedzeniu został rozpatrzony Projekt Wykonawczy: Projekt i budowa drogi ekspresowej […]

Czytaj więcej
piątek 24/08/2018

Prace nad projektem wykonawczym oraz procedura związana z wydaniem decyzji ZRID

Trwają prace kontynuacyjne nad projektem wykonawczym oraz procedura związana z wydaniem decyzji ZRID.

Czytaj więcej
piątek 17/08/2018

Projekty wykonawcze, przedmiary i specyfikacje techniczne

Na dzień 17.08.2018 trwają prace nad projektami wykonawczymi, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi poszczególnych branż oraz procedura związana z wydaniem decyzji ZRID.

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/