S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

Opis projektu

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia” Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie: grajewskim, na terenie gminy Szczuczyn i stanowi fragment drogi krajowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa).

Celem jest doprowadzenie obwodnicy Szczuczyna do standardu drogi ekspresowej S61. Zadanie obejmuje wykonanie drugiej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 6,58 km i połączenie jej z istniejącym węzłem drogowym „Szczuczyn”, który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie docelowym, na dwie jezdnie. Dodatkowo niezbędna będzie przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach wraz z likwidacją dwóch skrzyżowań.

Powstaną też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno – naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziane są bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

Po wybudowaniu drugiej jezdni obwodnica Szczuczyna będzie spełniała parametry drogi ekspresowej:

  • Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2×2
  • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
  • Pasy awaryjne – po 2,5 m każdy
  • Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd
  • Pas dzielący – od 5 do 12 m
  • Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Obwodnica Szczuczyna – plan orientacyjny.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/