S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 16/07/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Km 197 + 530 – 197 + 880, Km 198 + 600 – 200 + 425, Km 201 + 883 – 202 + 650, Km 203 + 450 – 204 + 100, Km 204 + 900 – 205 + 603, Km 202 + 800 – 202 + 900, Km 203 + 800 – 204 + 050, Km 198 + 400 – 199 + 500, Km 204 + 900 – 205 + 420, Km 205 + 600, Km 204 + 900 – 205 +300, M/PZ- 8, Km 198 + 750 – 199 + 400, WE/PZ- 1 M1, WE/PZ- 1 M4, WE- 7 P1, WE- 7 P2, WE/PZ- 1, Km 202 + 800 – 202 + 900, WE/PZ- 1 P1.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/