S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 06/08/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Km 197 + 530 – 197 + 650, Km 199 + 980 – 200 + 425, Km 205 + 530 – 205 + 603, Km 203 + 450 – 203 + 710, M/PZ- 8, Km 198 + 400 – 199 + 500, Km 203 + 000 – 203 + 250, Km 203 + 750 – 205 + 530, Km 197 + 960 – 198 + 220, WE/PZ- 1 P2, WE/PZ- 1 P1, WE- 3 P1, WE- 3P2, WE- 7 P1- P2, WE/PZ- 9 P1-P2, Km 203 + 750 – 204 + 157, Km 204 + 780 – 205 + 603, Km 198 + 150 – 198 + 600, Km 199 + 600 – 199 + 940, WE- 3 M1, Km 197 + 700 – 198 + 000, Km 205 + 000 – 205 + 400, Km 202 + 350 – 202 + 410, Km 202 + 190 – 202 + 320, Km 198 + 600 – 199 + 600, Km 294 + 157 – 204 + 600.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/