S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

wtorek 13/08/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich : Km 199 + 980 -200 + 425, Km 205 + 540 – 205 + 603, Km 202 + 450 – 202 +500, Km 201 + 883 -202 + 400, Km 203 + 450 – 203 +710, Km 199 + 600 – 199 + 940, Km 198 + 600 – 199 + 000, Km 197 + 530 – 197 + 854, Km 197 + 644 – 197 + 725, Km 205 + 200 – 205 + 600, Km 199 + 650 – 200 + 070,  Km 203 + 240 – 203 + 900, Km 202 + 300 – 203 + 150, WE/PZ- 1 P1, WE/PZ- 1 P2, WE/PZ- 9 P1, WE/PZ- 9 P2, WE- 3 P1, WE- 3 P2, WE- 7 P1, WE- 7 P2, WE/PZ-  9 P1-P2, WE/PZ- 9 P2 – P3, WE- 7 P1 – P2, WE- 3 P1 – P2, WE/PZ- 9 M2,  M/PZ – 8, WE – 3 M1, M/PZ – 8 M2, WE- 3 M2

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/