S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 20/08/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich : Km 198 + 008 – 198 + 165, Km 197 + 923 – 198 + 165, Km 199 + 000 – 199 + 610 JL, Km 198 + 100 – 200 + 082 JP pas awaryjny, Km 201 + 900 – 205 + 500, Km 203 + 450 – 203 + 710 JL (odcinek próbny), Km 198 + 100 – 200 + 082 JP pas awaryjny, Km 202 + 400 – 202 + 430, Km 202 + 450 – 202 + 500, Km 197 + 480 – 197 + 530, Km 198 + 100 – 200 + 082 JP pas awaryjny, Km 201 + 900 – 205 + 500, Km 205 + 600, Km 202 + 300 – 203 + 150, WE/PZ- 1 P1, WE/PZ- 1 P2, M/PZ- 8, M/PZ- 8 M2, M/PZ- 8 P1,  M/PZ- 8 P4, WE- 3 P2, WE- 3 M1, WE- 3 M2,  Km 197 + 480 – 197 + 530, M/PZ- 8 P4, WE- 7, WE- 3, WE/PZ- 9 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/