S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 27/08/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich : Km 197 + 854 – 197 + 923 JL, Km 197 + 480 – 197 + 530 JL, Km 197 + 854 – 198 + 165 JL, Km 205 + 530 – 205 + 603 JL, Km 197 + 854 – 198 + 008 JL, Km 202 + 450 – 202 + 500, Km 202 + 492 – 203 + 305 JL, Km 202 + 300 – 203 + 150, WE/PZ – 1 P1, WE/PZ – 1 P2,  WE/PZ – 1, M/PZ – 8, WE -7, WE – 3, WE/PZ – 9, WE – 7 M1, WE – 7 M2, M/PZ – 8 P1, M/PZ – 8 P4, WE/PZ – 9 P1

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/