S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 03/09/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich : Km 197 + 923 – 198 + 160 JL, Km 202 + 338 – 204 + 995 JP, Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP,  Km 203 + 600 – 204 + 100 JL, DA2a, Km 202 + 450 – 202 + 500, Km 198 + 340 – 199 + 250, Km 203 + 240 – 203 + 900, Km 197 + 700 – 197 + 720, Km 205 + 200 – 205 + 600, WE – 3, WE – 3 P1, WE – 3 P2, WE – 3 P3, WE – 7, M/PZ – 8, WE/PZ – 9, WE/PZ – 9 P1, WE/PZ – 9 P3

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/