S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 01/10/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich : Km 202 + 338 – 204 + 995 JP, Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP, Km 199 + 980 – 200 + 425 JL, Km 201 + 890 – 202 + 410 JL, Km 198 + 100 – 200 + 082 JP, Km 200 + 000 – 200 + 150, Km 202 + 190 – 202 + 320, Km 202 + 450 – 202 + 900, WE/PZ – 1 P1, P4, WE – 3, WE – 7, WE/PZ – 9

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/