S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 08/10/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:Km 200 + 025 – 200 + 420 JL, Km 201 + 896 – 202 + 377 JL, Km 199 + 980 – 200 + 425, Km 201 + 890 – 202 + 410, Km 197 + 530 – 205 + 603, Km 204 + 790 – 204 + 920 JP, Km 198 + 120 – 199 + 000 JP, Km 203 + 420 – 203 + 670 JP, Km 203 + 729 – 204 + 200 JP, Km 204 + 200 – 204 + 910 JP, Km 198 + 250 – 200 + 082 JP, Km 198 + 100 – 200 + 082 JP, Km 204 + 790 – 204 + 920 JP, Km 200 + 000 – 200 + 150, Km 200 + 000 – 200 + 420, Km 201 + 900 – 202 + 320, Km 199 + 600 – 200 + 420, WE/PZ – 1 P1, P4, WE/PZ – 1 P4, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/