S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 15/10/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Km 197 + 530 – 198 + 100 JP, Km 205 + 150 – 205 + 603 JP, Km 202 + 238 – 202 + 402 JP, Km 204 + 920 – 204 + 955 JP, Km 199 + 600 – 200 + 082 JP, Km 202 + 436 – 203 + 317 JP, Km 203 + 420 – 203 + 670 JP, Km 204 + 700 – 204 + 955 JP, Km 205 + 400 – 205 + 603, Km 202 + 500 – 203 + 000, Km 199 + 600 – 200 + 000, WE/PZ – 1, P1,P4, WE – 3, WE – 7, WE – 9

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/