S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 29/10/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku dojazd ZR06 0 + 000 – 0 + 143: Odhumusowanie 
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 204 + 420: Układanie betonu nawierzchniowego, Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny 
 • Na odcinku Km 202 + 238 – 202 + 402: Wykonanie warstwy wiążacej 
 • Na odcinku Km 204 + 995 – 205 + 061, Km 205 + 153 – 205 + 594,24 : Skropienie KŁSM, Wykonanie warstwy bitumicznej, Wykonanie 2 warstwy podbudowy, Skropienie pod warstwę wiążącą, Wykonanie warstwy wiążącej 
 • Na odcinku wyspa 1: Wykonanie podbudowy z KŁSM w wyspie 
 • Na odcinku wyspa 2: Skropienie podbudowy z KŁSM w wyspie, Wykonanie podbudowy bitumicznej w wyspie, Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni 
 • Na odcinku M/PZ – 8: Montaż dylatacji, Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych, Szalowanie dylatacji, Zasypka
 • Na odcinku WE/PZ – 1: Szalowanie gzymsów murów oporowych
 • Na odcinku WE/PZ – 9: Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych, Demontaż szalunku murów w pasie rozdziału
 • Na odcinku WE – 3: Szalowanie gzymsów murów oporowych, Szalowanie dylatacji
 • Na obiekcie WE – 7: Szalowanie gzymsów murów oporowych, Betonowanie górnych części murów oporowych w pasie rozdziału, Szalowanie dylatacji, Rozebranie szalunków murów oporowych w pasie rozdziału.
 • Na obiekcie Km 203 + 570 – 203 + 840: Przebudowa KT
 • Na obiekcie Km 205+175-205 + 444: Kanalizacja deszczowa (montaż wpustów drogowych, układanie rur)

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/