S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 22/10/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 201 + 896 – 205 + 603: Układanie betonu nawierzchniowego
 • Na odcinku Km 202 + 500 – 205 + 605: Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny
 • Na odcinku Pa Km 199 + 699 – 199 + 789: Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 i 22 cm
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 198 + 100: Nasyp, Wykonanie 2 warstw podbudowy z betonu asfaltowego, Skropienie budowy z KŁSM
 • Na odcinku Km  205 + 150 – 205 + 603: Nasyp
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 197 + 785, Km 198 + 600 – 199 + 400 Km 199 + 400 – 200 + 082: Wykonanie warstwy wiążącej
 • Na odcinku Km 198 + 100 – 200 + 082: Skropienie pod warstwę wiążącą
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Przygotowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do wykonania połączenia z nową konstrukcją
 • Na odcinku Km 204 + 957 – 205 + 475, Km 199 + 934, Km 199 + 995: Kanalizację deszczową
 • Na odcinku Km 203 + 570 – 203 + 840: Przebudowa KT
 • Na obiekcie WE-3: Wykonanie zasypek, Betonowanie muru oporowego w pasie rozdziału, Montaż dylatacji, Demontaż szalunku murów w pasie rozdziału, Szalowanie muru oporowego w pasie rozdziału
 • Na obiekcie WE-9: Betonowanie muru w pasie rozdziału, Zbrojenie muru oporowego w pasie rozdziału, Szalowanie muru oporowego w pasie rozdziału
 • Na obiekcie WE-7: Montaż dylatacji, Szalowanie muru oporowego w pasie rozdziału
 • Na obiekcie M/PZ-8: Zasypki, Szalowanie gzymsów muru oporowego, Betonowanie ścianek zaplecznych, Szalowanie ścianki zaplecznej.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/