S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 05/11/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku JL: Dylatacje nawierzchni betonowej
 • Na odcinku JL: Humusowanie
 • Na odcinku droga do ZR06, DD1a: Warstwa mrozoochronna
 • Na odcinku JP: Rozbiórka wysp z kostki betonowej
 • Na odcinku JL: Profilowanie kruszywa po przejeździe maszyny do wykonania nawierzchni betonowej
 • Na obiekcie DA2a, DD1a: Wykonanie podbudowy z KŁSM
 • Na odcinku JP: Przygotowanie krawędzi do ułożenia ścieku
 • Na obiekcie WE/PZ – 1: Szalowanie gzymsów murów oporowych
 • Na obiekcie WE – 3: Szalowanie gzymsów murów oporowych, Szalowanie dylatacji 
 • Na obiekcie WE – 7: Szalowanie gzymsów murów oporowych, Szalowanie dylatacji 
 • Na obiekcie M/PZ – 8: Szalowanie gzymsów murów oporowych, Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych, Szalowanie dylatacji
 • Na obiekcie WE/PZ – 9: Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych
 • Na odcinku Km 203 + 840 – 204 + 000: Kanał technologiczny
 • Na odcinku Km 205+175-205+444: Kanalizacja deszczowa (montaż wpustów drogowych, układanie rur)
 • Na obiekcie EA1: Wykonanie pali pod ekrany akustyczne – roboty wstrzymane

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/