S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 19/11/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku DD10a 0 + 000 – 0 + 119: Podbudowa z KŁSM
 • Na odcinku DD10A, wjazd awaryjny 4 : Podbudowa KŁSM
 • Na obiekcie Ekran P01: Betonowanie pali ekranów P01, Wiercenie pali pod ekran przeciwolśnieniowy
 • Na obiekcie Ekran P02: Wykonanie odwiertów pod pale
 • Na odcinku JP: Frezowanie korekcyjne nawierzchni od strony Grajewa, Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej pod węzłem 
 • Na odcinku 197 + 530 – 205 + 603: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej, Przygotowanie powierzchni pasa awaryjnego do układania SMA 
 • Na odcinku 199 + 400 – 199 + 700: Przebudowa KT
 • Na odcinku 204 + 100 – 205 + 080: Kanalizacja deszczowa( posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
 • Na odcinku PA 205 + 475 – 205 + 565: Zagęszczanie podbudowy z KŁSM
 • Na obiekcie WE/PZ – 1: Szalowanie górnych części murów oporowych, Deskowanie,zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydełku,ustawianie krawężników, Betonowanie górnych części murów oporowych, Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydełku 
 • Na obiekcie WE/PZ – 9: Szalowanie górnych części murów oporowych
 • Na obiekcie WE – 7:  Betowanie górnych części murów oporowych
 • Na odcinku  wyspy od strony Grajewa: Zagęszczanie podbudowy z KŁSM

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/