S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 26/11/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Roboty przygotowawcze do układania ścieku krawędziowego, Przygotowania pasa awaryjnego do układania SMA, Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
 • Na odcinku DD1a zjazd 7, DD10a wjazd 4: Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej
 •  Na odcinku DD1b: Odhumusowanie
 • Na odcinku DA2a, wyspy od strony Grajewa: Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, Skropienie podbudowy z KŁSM
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 198 + 100: Warstwa wyrównawcza ( wiążąca)
 • Na odcinku Km 199 + 400 – 199 + 700: Przebudowa KT
 • Na odcinku Km 198 + 500 – 196 + 000, Km 204 + 100 – 205 + 080, Km 203 + 980: Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
 • Na obiekcie WE/PZ – 1: Szalowanie górnych części murów oporowych, Betonowanie gzymsów murów oporowych 
 • Na obiekcie WE/PZ – 9: Szalowanie górnych części murów oporowych, Betonowanie gzymsów murów oporowych, Montaż zbrojenia płyty przejściowej, Betonowanie chudego betonu pod płytę przejściową, Montaż szalunku płyty przejściowej 
 • Na obiekcie  WE – 3: Montaż zbrojenia płyty przejściowej
 • Na obiekcie WE – 7: Montaż zbrojenia płyty przejściowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/