S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 03/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Roboty przygotowawcze do układania ścieku krawędziowego, Przygotowania pasa awaryjnego do układania SMA, Nasyp w pasie rozdziału, Nasyp na poboczach, Humusowanie pasa rozdziału 
 • Na odcinku Km 198 + 100 – 199 + 665, Km 203 + 900 – 204 + 995: Skropienie warstwy wiążącej pod układanie SMA, Wykonanie SMA – odcinek próbny
 • Na odcinku Km 204 + 995 – 205 + 555: Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej
 • Na odcinku JL za węzłem: Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 198 + 100: Skropienie pod warstwę wyrównawczą, Wykonanie warstwy wyrównawczej
 • Na odcinku Przepust 13, 14, 16: Montaż przepustu
 • Na odcinku Km 199 + 400 – 199 + 700: Przebudowa KT
 • Na odcinku Km 197 + 700 – 197 + 900, Km 197 + 720 – 198 + 150: Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
 • Na obiekcie WE/PZ – 1: Montaż zbrojenia płyty przejściowej
 • Na obiekcie  WE – 3: Montaż zbrojenia płyty przejściowej, Wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe, Budowanie płyty przejściowej 
 • Na obiekcie WE – 7: Montaż zbrojenia płyty przejściowej, Wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe, Budowanie płyty przejściowej 
 • Na obiekcie M/PZ – 8: Montaż zbrojenia płyty przejściowej, Wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe
 • Na obiekcie WE/PZ – 9 P1: Montaż zbrojenia płyty przejściowej,   Budowanie płyty przejściowej 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/