S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 10/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

  • Na odcinku Km 203 +430 – 203 + 700: Roboty przygotowawcze do układania podbudowy bitumicznej
  • Na odcinku PA2, PA4: Wykonanie podbudowy bitumicznej, Skropienie podbudowy z KŁSM 
  • Na odcinku Km 203 + 340 – 203 + 700: Skropienie podbudowy z KŁSM 
  • Na odcinku DA2a: Wykonanie warstwy wiążącej, Skropienie pod warstwę wyrównawczą/ wiążącą 
  • Na odcinku Km 204 + 995 – 205 + 594: Skropienie pod warstwę wyrównawczą/ wiążącą, Wykonanie warstwy wyrównawczej
  • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Nasyp w pasie rozdziału, Nasyp na poboczach, Humusowanie pasa rozdziału
  • Na odcinku Km 197 + 700 – 197 + 900, Km 197 + 920 – 198 + 150: Kanalizacja deszczowa ( posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe )
  • Na obiekcie WE – 3: Montaż zbrojenia płyty przejściowej, Deskowanie płyt przejściowych, Chudy beton pod płytę przejściową
  • Na obiekcie WE – 7: Montaż zbrojenia płyty przejściowej, Deskowanie płyt przejściowych, Chudy beton pod płytę przejściową
  • Na obiekcie M/PZ – 8: Montaż zbrojenia płyty przejściowej, Betonowanie płyt przejściowych

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/