S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 17/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

  • Na odcinku WA – 1, WA – 3, WA – 4, DD1a, DD1b, DD10a, PA1, PA3: Roboty przygotowawcze do układania podbudowy bitumicznej
  • Na odcinku Km 203 + 430 – 203 + 700: Wykonanie podbudowy bitumicznej, Skropienie podbudowy bitumicznej
  • Na odcinku DD1a, DD1b, DD10a, WA – 1: Dogęszczenie podbudowy z KŁSM
  • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Nasyp ( pas rozdziału, pobocza), Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego
  • Na odcinku Km 197 + 920 – 198 + 150:  Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
  • Na obiekcie WE – 3: Przygotowanie powierzchni płyty pomostu do ułożenia izolacji grubej, Betonowanie płyt przejściowych, Deskowanie płyt przejściowych
  • Na obiekcie WE/PZ – 1: Przygotowanie powierzchni płyty pomostu do ułożenia izolacji grubej
  • Na obiekcie M/PZ – 8: Przygotowanie powierzchni płyty pomostu do ułożenia izolacji grubej
  • Na obiekcie WE – 7: Betonowanie płyt przejściowych, Deskowanie płyt przejściowych

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/