S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 24/12/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku PA1, PA3: Wykonanie podbudowy z KŁSM
 • Na odcinku WA1, WA  – 4, DD1a, DD1b, DD10a: Wykonanie warstwy wiążącej
 • Na odcinku PA1, PA3, Km 198 + 289 – 198 + 340: Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA
 • Na odcinku Km 198 + 380 – 198 + 430: Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA – 1 warstwa
 • Na odcinku WA3: Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA 7 cm
 • Na odcinku Km 198 + 289 – 198 + 340, Km 198 + 380 – 198 + 430: Skropienie podbudowy bitumicznej
 • Na odcinku Km 198 + 289 – 198 + 340: Skropienie międzywarstwowe
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Nasyp ( pas rozdziału pobocza), Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
 • Na odcinku Km 204 + 970 – 205 + 450: Kanalizacja deszczowa(montaż wylotów przykanalików na skarpie)
 • Na odcinku Km 197 + 920 -198 + 150: Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
 • Na obiekcie WE/PZ – 1: Układanie izolacji grubej, Wykonanie gruntowania pod wykonanie izolacji grubej, Ustawianie krawężnika kamiennego, Zbrojenie kapy chodnikowej
 • Na obiekcie M/PZ – 8: Układanie izolacji grubej na płytach przejściowych i ściankach zaplecznych
 • Na obiekcie WE/PZ – 9: Układanie izolacji grubej, Układanie izolacji grubej na płytach przejściowych i ściankach zaplecznych

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/