S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 14/01/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

  • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
  • Na odcinku DA – 2a: Odhumusowanie, Rozbiórka nawierzchni bitumicznej
  • Na odcinku Km 197 + 800 – 197 + 900: Nasyp
  • Na odcinku Km 203 + 600 – 203 + 700: Montaż ścieków skarpowych
  • Na obiekcie WE/PZ – 1: Zbrojenie kapy chodnikowej
  • Na obiekcie WE – 3: Betonowanie dylatacji
  • Na obiekcie WE – 9: Przygotowanie do układania izolacji grubej, Betonowanie dylatacji 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/