S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 21/01/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie pasa rozdziału, Demontaż istniejących barier energochłonnych, Montaż barier energochłonnych, Skarpowanie rowów
 • Na odcinku DA – 2a: Rozbiórka przepustu, Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej 
 • Na odcinku DA – 2a 0 + 060 – 0 + 080: Nasyp
 • Na odcinku skierowanie od strony Grajewa:  Wykonanie oznakowanie poziomego TOR
 • Na odcinku Km 203 + 000 – 203 + 800: Kanalizacja deszczowa – kanał 12
 • Na odcinku Km 203 + 600 – 203 + 700: Montaż ścieków skarpowych
 • Na obiekcie WE/PZ – 1: Betonowanie kapy chodnikowej
 • Na obiekcie WE – 3: Izolacje cienkie na płytach przejściowych, Przygotowanie do układania izolacji grubej
 • Na obiekcie WE – 7: Przygotowanie do układania izolacji grubej, Izolacje cienkie na płytach przejściowych, Betonowanie dylatacji
 • Na obiekcie M/PZ – 8: Betonowanie dylatacji, Izolacje cienkie na płytach przejściowych, Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
 • Na obiekcie WE – 9:Przygotowanie do układania izolacji grubej, Gruntowanie ścianek zaplecznych, Gruntowanie pod izolację grubą, Izolacje cienkie  na płytach przejściowych, Wykonanie izolacji grubej

   

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/