S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 28/01/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Demontaż istniejących barier energochłonnych, Montaż barier energochłonnych
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 198 + 100: Wykonanie pobocza
 • Na odcinku ZR – 06: Wykonanie wykopu
 •  Na odcinku DA – 2a: Wykonanie podbudowy bitumicznej pomocniczej z KŁSM KR3 – 4
 •  Na odcinku Km 203 + 320 – 203 + 350, Km 203 + 440 – 203 + 470: Nasyp, Wykonanie podbudowy pomocniczej 17 cm z KŁSM, Wykonanie podbudowy zasadniczej 22 cm z KŁSM
 • Na odcinku Km 203 + 450: Budowa kanału kanalizacji deszczowej P36
 • Na odcinku Km 198 + 900: Budowa kanału kanalizacji deszczowej D20
 • Na odcinku Km 198 + 400 – 198 + 450: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
 • Na obiekcie WE/PZ – 1: Przygotowanie do układania izolacji grubej, Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
 • Na obiekcie WE – 3: Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu, Układanie izolacji grubej
 • Na obiekcie WE – 7: Przygotowanie do układania izolacji grubej, Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
 • Na obiekcie  M/PZ – 8: Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu, Układanie izolacji grubej, Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
 • Na obiekcie WE – 9: Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/