S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 11/02/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

  • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie
  • Na odcinku Km 205 + 200 – 205 + 400, Km 198 + 400 – 198 + 450: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
  • Na odcinku Km 199 + 900: Budowa kanału kanalizacji deszczowej D20.1
  • Na odcinku Km 198 + 400 – 198 + 450: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
  • Na obiekcie WE – 3: Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
  • Na obiekcie WE – 7: Układanie izloacji grubej
  • Na obiekcie M/PZ – 8: Gruntowanie pod izolację grubą, Układanie izolacji grubej pod kapę chodnikową, Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
  • Na obiekcie WE – 9:Montaż krawężników, zbrojenia idesek gzymsowych na kapie chodnikowej, Betonowanie kapy chodnikowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/