S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 25/02/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

  • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Wykop rowu, Drenaż podłużny
  • Na odcinku Km 203 + 680 – 203 + 710: Nasyp
  • Na odcinku Km 202 + 250 – 202 + 450: Umocnienie dna rowu
  • Na odcinku Km 202 + 000: Rozbiórka skarpy zbiornika ZR01a
  • Na odcinku Km 198 + 900: Budowa kanału kanalizacji deszczowej D20
  • Na odcinku Km 198 + 400 – 198 + 500: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
  • Na odcinku Km 205 + 200 – 205 + 400: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
  • Na odcinku WE – 3: Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej, Wykonanie dylatacji
  • Na odcinku WE – 7: Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
  • Na odcinku M/PZ – 8: Betonowanie kapy chodnikowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/