S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 03/03/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Wykop rowu
 • Na odcinku Km 199 + 900 – 199 + 950, Km 199 + 980 – 200 + 030, Km 203 + 680 – 203 + 710, Km 203 + 750 – 203 + 800: Wykonanie podbudowy pomocnicznej z KŁSM, Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 
 • Na odcinku EA1: Wykonanie ekranu akustycznego
 • Na odcinku Km 201 + 900 – 205 + 603: Drenaż podłużny
 • Na odcinku Km 200 + 000: Rozbiórka skarpy zbiornika ZR01a
 • Na odcinku Km 205 + 200 – 205 + 600:  Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
 • Na odcinku Km 198 + 400 – 198 + 700: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
 •  Na odcinku Km 199 + 000 – 200 + 000: Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR
 • Na obiekcie WE – 3: Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej, Betonowanie kapy chodnikowej 
 • Na obiekcie WE – 7: Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej, Betonowanie kapy chodnikowej 
 • Na obiekcie M/PZ – 8: Uszczelnienie krawężników na kapach chodnikowych, Przygotowanie powierzchni przyczółków do wykonania antykorozji, Izolacjo-nawierzchnie – przygotowanie powierzchni kapy chodnikowej 
 • Na obiekcie WE – 9: Uszczelnienie krawężników na kapach chodnikowych, Przygotowanie powierzchni przyczółków do wykonania antykorozji, Izolacjo-nawierzchnie – przygotowanie powierzchni kapy chodnikowej 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/