S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 17/03/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Drenaż podłużny, Uzupełnianie nasypu z poboczy, Wykonywanie poboczy z KŁSM
 • Na odcinku Km 198 + 289 – 198 + 340, Km 198 + 380 – 198 + 429, Km 199 + 900 – 199 + 950, Km 199 + 980 – 200 + 030, Km 202 + 377 – 202 + 425, Km 202 + 440 – 202 + 493, Km 203 + 680 – 203 + 710: Wykonanie skropienia podbudowy zasadniczej z KŁSM i podbudowy bitumicznej, Wykonanie warstwy podbudowy
 • Na odcinku Km 198 + 289 – 198 + 340: Wykonanie warstwy wiążacej 
 • Na odcinku EA1,EA3, PO1: Wykonanie ekranów rozbiórki
 • Na odcinku Km 197 + 700: Budowa zbiornika ZR04
 • Na odcinku Km 203 + 550: Budowa zbiornika ZR09
 • Na odcinku Km 205 + 300 – 205 + 600: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
 • Na odcinku Km 198 + 100 – 201 + 000: Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR, pompowni PD1
 • Na obiekcie WE – 1: Wykonanie izolacji grubej
 • Na obiekcie WE – 3: Wykonanie żywicy na kapie chodnikowej
 • Na obiekcie WE – 7: Wykonanie żywicy na kapie chodnikowej
 • Na obiekcie M/PZ – 8: Montaż kotew pod ekrany i osłony przeciwolśnieniowe
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9: Prace porządkowe
 • Na obiekcie WE – 9: Gruntowanie powierzchni płyty pomostu pod izolację grubą, Wykonanie izolacji grubej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/