S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 24/03/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Drenaż podłużny, Uzupełnianie nasypu z poboczy, Wykonywanie poboczy z KŁSM
 • Na odcinku Km 203 + 300 do 203 + 350,  Km 199 + 975 do 200 + 025, Km 203 + 750 d0 203 + 800, Km 203 + 300 do 203 + 350, Km 203 + 750 d0 203 + 800, Km 202 + 375 – 203 + 430, Km 202 + 450 – 202 + 490, PA4, PA3, Km 199 + 900 do 199 + 950, Km 199 + 975 do 200 + 025 PA1:  Wykonanie skropienia warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej, Wykonanie warstwy wiążącej AC16W
 • Na odcinku Km 203 + 680 do 203 + 710, Km 203 + 750 do 203 + 800: Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej
 • Na odcinku EA1,EA3, PO1: Wykonanie ekranów rozbiórki
 • Na odcinku Km 203 + 000: Budowa zbiornika ZR07
 • Na odcinku Km 203 + 550: Budowa zbiornika ZR08
 • Na odcinku Km 203 + 950: Budowa zbiornika ZR09
 • Na odcinku Km 205 + 300 – 205 + 600: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
 • Na odcinku Km 198 + 100 – 201 + 000: Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR, pompowni PD1
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9: Bariery energochłonne
 • Na obiekcie WE – 3: Wykonanie żywicy na kapie chodnikowej
 • Na obiekcie WE – 1, M/PZ – 8, WE – 7: Montaż kotów pod ekrany i osłony przeciwolśnieniowe
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9: Prace porządkowe

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/