S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 07/04/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Wykonanie oczyszczenia i skropienia wiążącej, Drenaż podłużny
 • Na odcinku Km 202 + 230 – 203 + 910: Wykonanie warstwy wiążącej SMA
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 600: Bariery energochłonne
 • Na odcinku Km 199 + 500 – 200 + 100: Wykonywanie poboczy z KŁSM
 • Na odcinku Km 205 + 300 – 205 + 600: Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych 
 • Na odcinku Km 203 + 000: Budowa zbiornika ZR07, Budowa zbiornika ZR07
 • Na odcinku Km 204 + 000: Budowa zbiornika ZR09
 • Na odcinku Km 203 + 100: Budowa kanalizacji kolektor nr 10 
 • Na odcinku Km 198 + 100 – 201 + 000: Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR, pompowni PD1
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE- 9: Montaż ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych
 • Na obiekcie WE – 3, WE – 7: Schody skarpowe
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE- 9: Prace porządkowe 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/