S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

środa 15/04/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie
 • Na odcinku Km 203 + 305 – 203 + 800, Km 199 + 880 – 200 + 025, Km 202 + 377 – 202 + 492: Wykonanie oczyszczenia i skropienia, Wykonanie warstwy wiążącej SMA
 • Na odcinku łącznica 1,2, Km 202 + 400 – 203 + 400, Km 205 + 300 – 205 + 600, Km 197 + 500 – 200 + 100: Bariery energochłonne
 • Na odcinku Km 198 + 800 – 200 + 400: Drenaż podłużny
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 198 +100, Km 204 + 990 – 205 + 590: Poprawa warstwy wyrównawczo – wiążącej
 • Na odcinku Km 203 + 200: Budowa zbiornika ZR06
 • Na odcinku Km 203 + 000: Budowa zbiornika ZR07
 • Na odcinku Km 204 + 000: Budowa zbiornika ZR09
 • Na odcinku Km 198 + 600 – 198 + 700: Przebudowa kanału technologicznego
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9: Montaż ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych
 • Na obiekcie M/PZ – 8: Przygotowanie powierchni pod antykorozję
 • Na obiekcie WE – 9: Przygotowanie powierchni pod antykorozję
 • Na obiekcie P1, P2: Zasypka przepustów gruntem
 • Na obiekcie małe przepusty: Obrukowanie
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 7: Prace porządkowe, Odwodnienie stożków

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/