S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 21/04/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

 • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Oczyszczenie nawierzchni betonowej, Montaż konstrukcji wsporczych, Obrukowanie 
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 198 + 100, PA1, PA4, Km 204 + 995 – 205 + 603: Wykonanie oczyszczenia i skropienia
 • Na odcinku Km 197 + 530 – 198 + 100, PA1: Wykonanie warstwy SMA
 • Na odcinku łącznica 3,  4, Km 203 + 300 – 203 + 350, Km 203 + 640 – 203 + 700, Km 203 + 750 – 203 + 800, Km 198 + 250 – 198 + 420, Km 202 + 380 – 202 + 490, Km 198 + 900 – 199 + 900: Bariery energochłonne
 • Na odcinku  Km 198 + 530 – 205 + 600: Uzupełnienie pobocza 
 • Na obiektach 1, 3, 7, 8: Uzupełnienie pobocza
 • Na odcinku Km 198 + 800 – 200 + 400: Drenaż podłużny + regulacja studni 
 • Na odcinku Km 200 + 000: Budowa zbiornika ZR01a
 • Na odcinku Km 203 + 200: Budowa zbiornika ZR06 ( grodzice ) 
 • Na odcinku Km 204 + 000: Budowa zbiornika ZR09
 • Na odcinku Km 201 + 800: Przebudowa kanału technologicznego 
 • Na obiekcie WE – 3, M/PZ – 8: Wykonanie obciążenia próbnego
 • Na obiekcie M/PZ – 8, WE/PZ – 9 : Schody skarpowe 
 • Na obiekcie P1, P2: Zasypka przepustów gruntem
 • Na odcinku Km 199 + 900 – 200 + 300: Budowa kolektora kanalizacji deszczowej – roboty wykończeniowe 
 • Na obiekcie nr 7,9: Ekrany akustyczne 
 • Na obiekcie WE – 1, WE – 7: Prace porządkowe, Odwodnienie stożków 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/