S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 28/04/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

  • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Wykonanie skropienia emulsją i oczyszczenia, Oczyszczenie nawierzchni betonowej, Wykonanie warstwy SMA, Oznakowanie pionowe, Oznakowanie poziome, Kanał technologiczny, Roboty porządkowe, Bariery energochłonne, Ogrodzenie drogi
  • Na odcinku DD1A, DD1B, wyjazd awaryjny nr 1, zjazd nr 7, DD10A, wyjazd awaryjny nr 4: Ułożenie warstwy ścieralnej AC11S
  • Na obiekcie Zbiornik ZR01A, ZR06, ZR09: Wykonanie zbiornika 
  • Na obiekcie Przepusty: Obrukowanie wylotów przepustów
  • Na obiekcie M/PZ – 8, WE/PZ – 9: Roboty wykończeniowe w obrębie przyczółków
  • Na odcinku Km 198 + 700 – 199 + 600: Umocnienie skarp
  • Na odcinku Km 199 + 900 – 200 + 300: Budowa kolektora kanalizacji deszczowej, roboty wykończeniowe 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/