S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 12/05/2020

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich:

  • Na odcinku Km 197 + 530 – 205 + 603: Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, Humusowanie, Bariery energochłonne, Oczyszczenie nawierzchni betonowej, Oznakowanie pionowe, Oznakowanie poziome, Kanał technologiczny, Roboty porządkowe TG,  Ogrodzenie drogi, Budowa zbiornika ZR6 – BALUSTRADY
  • Na odcinku SK1, SK2: Ściek przykrawędziowy, Rozbiórka skrzyżowania 
  • Na obiekcie wyloty sączków: Obrukowanie wylotów 
  • Na odcinku DA1A: Podbudowa z kruszywa łamanego
  • Na odcinku Km 200 + 000: Budowa zbiornika ZR1A
  • Na odcinku Km 203 + 000: Budowa zbiornika ZR9 – BALUSTRADY
  • Na odcinku Km 198 + 700 – 199 + 600: Umocnienie skarp

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/