S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 26/03/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Km 198 + 100 – 198 + 600, Km 201 + 886 – 203 + 000, Km 198 + 200 – 198 + 550, Km 202 + 260 – 202 + 400, Km 198 + 100 – 199 + 700, WE/PZ- 9 P1, WE/PZ-1 P3, Km 198 + 000 – 199 + 800, Km 204 + 500 – 204 + 800, WE/PZ-1 P1, WE/PZ-1 P4, M/PZ-8 P1, WE/PZ-1 P2, WE-3 P1, WE-3 P2.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/