S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 02/04/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca prowadzi roboty na obiektach inżynierskich: Km 203 + 750 – 204 + 000, Km 198 + 150 – 199 + 950, Km 201 + 883 – 203 + 060, Km 203 + 450 – 203 + 710, Km 203 + 750 – 204 + 900, Km 197 + 900 – 198 + 100, Km 198 + 600 – 198 + 900, Km 199 + 350 – 199 + 600, Km 204 + 100 – 204 + 900, WE-3 P1, WE/PZ-9 P3, WE/PZ-9 P1,  WE/PZ-1 P3, WE/PZ-1 P1.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/