S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

wtorek 18/12/2018

Postęp prac na budowie

• Trwają prace na obiekcie inżynierskim M/PZ8: rozbiórka schodów oraz wykonanie ścianek szczelnych.
• Km 198+390-199+600; Km 202+260-202+420 – odhumusowanie
• Km 202+270-202+400; Km 202+460-203+350; Km 204+980-205+540 – wykonanie nasypu
• Km 203+450-203+630 – przygotowanie podłoża pod nasyp

Dodatkowo wykonawca prowadzi bieżącą obsługę geodezyjną i laboratoryjną.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/