S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

01.04.2020 – 07.04.2020

W dniach 01.04.2020 – 07.04.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 197 + 530 – 205 + 603 Wykonanie oczyszczenia i skropienia warstwy wiążącej
Km 202 + 230 – 203 + 910 Wykonanie warstwy wiążącej SMA
Km 197 + 530 –  205 + 600 Bariery energochłonne
Km 197 + 530 – 205 + 603 Drenaż podłużny
Km 199 + 500 – 200 + 100 Wykonywanie poboczy z KŁSM
Km 205 + 300 – 205 + 600 Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
Km 203 + 000 Budowa zbiornika ZR07
Km 203 + 000 Budowa zbiornika ZR08
Km 204 + 000 Budowa zbiornika ZR09
Km 203 + 100 Budowa kanalizacji kolektor nr 10
Km 198 + 100 – 201 + 000 Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR, pompowni PD1
WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9 Montaż ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych
WE – 3, WE – 7 Schody skarpowe
WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9 Prace porządkowe
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/