S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

02.10.2019 – 08.10.2019

W dniach 02.10.2019 – 08.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 200 + 025 – 200 + 420 JL

Km 201 + 896 – 202 + 377 JL

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Km 199 + 980 – 200 + 425

Km 201 + 890 – 202 + 410

Podbudowa zasadnicza C8/10
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasyp
Km 197 + 530 – 205 + 603 Wykop
Km 204 + 790 – 204 + 920 JP Wykonanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Km 198 + 120 – 199 + 000 JP

Km 203 + 420 – 203 + 670 JP

Km 203 + 729 – 204 + 200 JP

Km 204 + 200 – 204 + 910 JP

Wykonanie 2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Km 198 + 250 – 200 + 082 JP Skropienie 1 warstwy podbudowy
Km 198 + 100 – 200 + 082 JP

Km 204 + 790 – 204 + 920 JP

Skropienie podbudowy z kruszywa pod podbudowe z betonu asfaltowego
Km 200 + 000 – 200 + 150 Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur)
Km 200 + 000 – 200 + 420

Km 201 + 900 – 202 + 320

Kanalizacja deszczowa
Km 199 + 600 – 200 + 420 Przebudowa KT
WE/PZ – 1 P1, P4 Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej
WE/PZ – 1 P4 Betonowanie płyty przejściowej
WE – 3 Wykonanie zasypek
WE – 3, WE – 7 Szalowanie ścianki zaplecznej
WE – 7 Betonowanie ścianki zaplecznej
M/PZ – 8 Betonowanie płyty ustroju nośnego
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/