S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

03.03.2019 – 09.03.2019

W dniach 03.03.2019 – 09.03.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 + 199 + 950, DD1C Odhumusowanie
Km 202 + 100 – 203 + 060,

Km 201 + 888 – 202 + 265,

Km 199 + 710 – 199 + 848

Formowanie nasypów
Km 198 + 380 – 199 + 940 Wymiana gruntów
Przepust P4, Przepust P5 Zasypka
WE-3 P1, Zbrojenie
WE/PZ-1 P1, WE-7 P1, WE-7 P2, WE/PZ-1 P4 Zbrojenie korpusu
Km 203 + 630 – 205 + 000 Stabilizacja spoiwem
Km 202 + 580 – 202 + 700 Warstwa nasypu ulepszonym spoiwem- odcinek próbny
Dogęszczanie nasypów po okresie zimowym
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/