S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

03.06.2020 – 09.06.2020

W dniach 03.06.2020 – 09.06.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
WE-1, WE/PZ-9, M/PZ-8 Umocnienie pod obiektami
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasadzanie drzew i krzewów
DA1, DA2,SK1, SK2, Podbudowa bitumiczna
DA1, DA2,SK1, SK2, Warstwa wiążąca
DA1, DA2,SK1, SK2, Warstwa ścieralna
DA1, DA2,SK1, SK2, Oczyszczenie i skropienie emulsją
Km 197 + 530 – 205 + 603 Budowa przyłączy energetycznych
Km 197 + 530 – 205 + 603 Roboty porządkowe drogi dojazdowe i autobusowe
Km 197 + 530 – 205 + 603 Kanał technologiczny
Przepusty Obrukowanie wylotów
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/