S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

03.12.2018 – 09.12.2018

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 198+3900-199+600 Odhumusowanie
Km 202+460-203+710 Wymiana gruntu
WE-7 Rozbiórka schodów
M/PZ-8 Podpora 3; M/PZ-8 Podpora 4 Odhumusowanie
Km 202+270-202+400; 203+280-203+280-203+350 Czternasta warstwa nasypu – odcinek próbny, trzynasta warstwa nasypu, dwunasta warstwa nasypu, dziewiąta warstwa nasypu
Km 198+044 Przebudowa kolizji wodociągowej
WE-7 Przebudowa kolizji energetycznej
M/PZ-8 Wykop
Bieżąca obsługa geodezyjna i baloratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/