S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

04.03.2020 – 10.03.2020

W dniach 04.03.2020 – 10.03.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 199 + 900 – 199 + 950

Km 199 + 980 – 200 + 030

Km 203 + 680 – 203 + 710

Km 203 + 750 – 203 + 800

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM
Km 199 + 900 – 199 + 950

Km 199 + 980 – 200 + 030

Km 203 + 680 – 203 + 710

Km 203 + 750 – 203 + 800

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM
przepust 18 Montaż przepustu
Km 198 + 600 – 199 + 600 Umocnienie skarp
Km 197 + 530 – 205 + 603 Przygotowanie do układania warstwy ścieralnej na pasie awaryjnym
Km 197 + 530 – 205 + 603 Umocnienie dna rowu
EA1 Wykonanie ekranu akustycznego
Km 201 + 900 – 205 + 603 Drenaż podłużny
Km 197 + 700 Budowa zbiornika ZR04
Km 203 + 550 Budowa zbiornika ZR09
Km 205 + 200 – 205 + 600 Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
Km 198 + 400 – 198 + 700 Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
Km 198 + 100 – 200 + 000 Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR
WE – 1 Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji
WE – 3 Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji
WE – 7 Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji
M/PZ – 8 Uszczelnienie krawężników na kapach chodnikowych
M/PZ – 8 Przygotowanie powierzchni przyczółków do wykonania antykorozji
M/PZ – 8 Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji
WE – 9 Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji
WE – 9 Uszczelnienie krawężników na kapach chodnikowych
WE – 9 Przygotowanie powierzchni przyczółków do wykonania antykorozji

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/