S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

04.12.2019 – 10.12.2019

W dniach 04.12.2019 – 10.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 203 + 430 – 203 + 700 Roboty przygotowawcze do układania podbudowy bitumicznej
PA2, PA4 Wykonanie podbudowy bitumicznej
PA2, PA4

Km 203 + 340 – 203 + 700

Skropienie podbudowy z KŁSM
DA2a Wykonanie warstwy wiążącej
Km 204 + 995 – 205 + 594

DA2a

Skropienie pod warstwę wyrównawczą/wiążącą
Km 204 + 995 – 205 + 594 Wyrównanie warstwy wyrównawczej
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasyp w pasie rozdziału
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasyp na poboczach
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie pasa rozdziału
Km 197 + 700 – 197 + 900

Km 197 + 920 – 198 + 150

Kanalizacja deszczowa ( posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe )
WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8 Montaż zbrojenia płyty przejściowej
WE – 3, WE – 7 Deskowanie płyt przejściowych
WE – 3 P1, WE – 7 Chudy beton pod płytę przejściową
M/PZ – 8 Betonowanie płyt przejściowych
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/