S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

05.02.2020 – 11.02.2020

W dniach 05.02.2020 – 11.02.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
WE/PZ- 1 Montaż ścieku przykrawężnikowego
Km 205 + 200 – 205 + 400

Km 198 + 400 – 198 + 450

Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
Km 203 + 300 Budowa kanału kanalizacji deszczowej D23
Km 199 + 900 Budowa kanału kanalizacji deszczowej D20.1
WE – 3 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
WE – 7 Układanie izolacji grubej
M/PZ – 8 Gruntowanie pod izolację grubą
M/PZ – 8 Układanie izolacji grubej pod kapę chodnikową
M/PZ – 8 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
 WE – 9 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
WE- 9 Betonowanie kapy chodnikowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/