S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

05.05.2019 – 11.05.2019

W dniach 05.05.2019 – 11.05.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 197 + 880,

Km 198 + 600 – 200 + 425,

Km 201 + 883 – 202 + 650,

Km 203 + 450 – 204 + 100,

Km 204 + 900 – 205 + 603

Nasyp
Km 197 + 600 – 198 + 150,

Km 198 + 600 – 199 + 600,

Km 204 + 100 – 204 + 900

Wykop
WE/PZ- 1 P2, WE/PZ- 1 P3, M/PZ- 8 P1, M/PZ- 8 P4, M/PZ- 8 P2, M/PZ- 8 P3 Zbrojenie poprzecznic
Km 202 + 650 – 203 + 000 Kanalizacja deszczowa
Km 198 + 180 – 198 + 250,

Km 198 + 500 – 198 + 900,

Km 197 + 670 – 197 + 690

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur)
WE/PZ- 1 P1, WE/PZ- 1 P2, WE/PZ- 1 P3 Betonowanie poprzecznic
M/PZ- 8 P3, M/PZ- 8 P4 Betonowanie słupów
Km 197 + 530 – 198 + 100

Km 198 + 600 – 199 + 600

Km 199 + 980 – 200 + 425

Km 201 + 883 – 204 + 100

Odhumusowanie
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/